Donateurs

Stichting Vrienden van De Dansacker maakt zich er sterk voor om een kind meer te bieden dan alleen dansonderwijs. Dat kunnen wij niet alleen!

Muziek en dans zijn twee bijzondere kunstvormen waarbij je je kunt uiten zonder woorden. Stichting Vrienden van De Dansacker maakt zich er sterk voor om een kind meer te bieden dan alleen dansonderwijs. Het meedoen met een voorstelling in een écht theater of met z'n allen naar een voorstelling gaan ondersteunen wij van harte.

Projecten en evenementen

Om meer mensen in aanraking te laten komen met de podiumkunsten organiseert Stichting Vrienden van De Dansacker projecten en evenementen. Denk hierbij aan projecten zoals grote dansvoorstellingen waarbij de dansers kunnen schitteren als artiest en evenementen zoals dansdagen, het bezoeken van theatervoorstellingen, diverse workshops, etc.

Om nog meer mensen in aanraking te laten komen met de podiumkunsten willen we graag meer projecten en evenementen gaan organiseren. Denk hierbij aan het organiseren van dansdagen, meedoen in een voorstelling in een écht theater en schitteren als echte artiest, het bezoeken van (theater)voorstellingen, diverse workshops, etc.

Fondsen en donaties

Stichting Vrienden van De Dansacker is volledig afhankelijk van de giften van fondsen en donaties. Ook zijn er (lokale) ondernemers die hun diensten of goederen beschikbaar stellen.

Ook u kunt bijdragen om meer mensen in aanraking te laten komen met de podiumkunsten. Al vanaf1 € 15,- kunt u een donatie doen. Dit kan een eenmalige of periodieke donatie zijn.

Belastingvoordeel

Sinds 01-01-2018 is Stichting Vrienden van De Dansacker aangewezen als ANBI. Het doen van een donatie aan een ANBI brengt belastingvoordeel met zich mee. Dit geldt dus ook voor een donatie aan Stichting Vrienden van De Dansacker.

Indien bij een periodieke donatie de looptijd minimaal vijf jaar is, is er extra belastingvoordeel. Eén van de eisen om in aanmerking te komen voor dit extra belastingvoordeel, is dat er een overeenkomst wordt opgesteld. In deze overeenkomst worden onder andere persoonsgegevens, automatische beëindiging en de eventuele looptijd vastgelegd.

Als de looptijd minder dan vijf jaar is of als er geen overeenkomst is opgesteld dan gelden dezelfde regels als voor een eenmalige donatie.

1 Het minimum bedrag bij een online donatie is € 15,-

Online doneren

Voor bedragen van € 15,- tot € 5000,- kunt u gebruik maken van online doneren. Als u wilt, kunt u uw naam en e-mailadres ook invullen zodat wij weten wie de donatie heeft gedaan.

Wilt u minder dan € 15,- of meer dan € 5000,- doneren? Dan kunt u uw donatie overmaken onder vermelding van "Donatie". Of neem contact met ons op via ons contactformulier.

Bankgegevens

IBAN: NL52RABO0316005622
BIC: RABONL2U

Meer informatie

Meer informatie over de belastingvoordelen kunt u vinden op de website van de belastingdienst. Zie ook: